Localizare

În zona de izvoare a pârâului Szökő (Seche) din apropierea vârfului Harghita Mădăraş, s-a păstrat aproape intactă una dintre cele mai frumoase mlaştini din etajul montan superior al României, cu o valoare floristică şi peisagistică remarcabilă. Mlaştina este situată pe versantul nord-estic al muntelui, la altitudinea de 1700-1600 m, şi se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 25-30 ha.

Descriere

Micul platou format aici în timpul activităţii vulcanice conferă locului un aspect „în trepte”. Izvoarele care apar sub vârf au curgere mai lentă, îmbibă solurile cu apă şi împreună cu condiţiile climatice specifice etajului subalpin-montan superior crează condiţii pentru formarea turbei. Apa izvoarelor dispare în mlaştinile turboase. Acolo unde înclinarea versantului creşte, ele reapar şi formează micul Pârâu Szökő (Seche sau Pârâul Săritor), cunoscut de localnici pentru mica şi pitoreasca ei cascadă. Deşi este situată într-o zonă străbătută de trasee turistice, existenţa ei a rămas neremarcată, iar semnificaţia ei ştiinţifică a fost puţin evidenţiată.

De ce trebuie protejată?

Mlaştinile şi tinoavele formate în această arie naturală sunt habitate extrem de fragile, deosebit de importante din punctul de vedere al protecţiei naturii. Climatul rece al muntelui a creat condiţii pentru supravieţuirea mai multor specii rare şi protejate, unele dintre ele relicte glaciare sau endemite.